Om någonting är svårt eller inte upplevs oftast på ett individuellt plan och det är därför nästan omöjligt att gradera före en kurs. Till de olika kursbeskrivningarna finns dock en generell gradering och här kan du läsa om vad de betyder.

Lätt

Kursen genomförs i mycket långsamt tempo och behandlar grundläggande moment. Inga förkunskaper krävs.

Lätt/Medel

Kursen genomförs i långsamt tempo och behandlar grundläggande moment men med inslag av mer avancerade funktioner. Viss PC-vana behövs.

Medel

Kursen genomförs i normalt tempo och innehåller moment som en normal programanvändare bör behärska. PC-vana behövs.

Medel/Svår

Som ovan men med inslag av avancerade funktioner. PC-vana behövs och tidigare programvana är bra

Svår

Kursen genomförs i normalt tempo och innehåller många avancerade moment. Tidigare vana i programmet krävs