Webbplatsen onepro.se är till för dig som vill stärka IT-kompetensen antingen för dig själv eller för en grupp individer. Den är också en service för dig som genomgår någon av OnePro:s datautbildningar.

Läs gärna mer om utbildningarna under länken Utbildningsbeskrivningar ovan. För dig som går eller har gått på kurs och vill använda utbildningmaterialet finns länkar till respektive kurs under kursdokumentation ovan. Du behöver en kod för att komma vidare. Kontakta mig (info@onepro.se) om du gått kurs men saknar kod.

Bengt Nordström