Bortfallet i produktivitet på grund av ineffektiva arbetsmetoder i de programvaror vi dagligen använder är enormt och det skapar ofta frustration, både hos användare, kollegor och kunder.

OnePro IT förmedlar kompetens, råd och stöd när det gäller IT-användning främst via utbildning men också via rena konsulttjänster. Utbildningar och kompetensinsatser kan ske i grupp på ett generellt plan men också riktat till en enskild användare på arbetsplatsen.

OnePro IT kan också konstruera de verktyg du behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter på smidigaste sätt. Det kan handla om att konsturera dokument- eller presentationsmallar eller arbetsböcker i excel eller programanpassningar och makrofunktioner.

OnePro IT specialiserar sig på standardprogramvaror från Microsoft såsom Word, Excel och PowerPoint.