Övningar till Word grundkurs

  1. Flytta text
  2. Stavning
  3. Tabell
  4. Format
  5. Format
  6. Format
  7. Enkät'