Nyckeln till all inlärning ligger i inspiration. OnePro försöker att på ett inspirativt sätt både ge kunskaper och visa på möjligheter. Det visar sig då att inlärningen ofta fortsätter på egen hand efter genomgången kurs.

OnePro IT genomför IT-utbildningar både för grupper och individer. Grupputbildningar genomförs enligt en utbildningsplan. Du kan läsa mer  innehållet i respektive kurs i beskrivningarna nedan. Individuell utbildning sker helt enligt deltagarens önskemål och ofta på befintlig arbetsplats.

Excel Grundkurs

Excel Fortsättningskurs

Excel VBA

PowerPoint Grundkurs

Word Grundkurs

Word för administratörer