Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om Excel och kunna förenkla och automatisera vanligt förekommande sysslor i Excel.

Omfattning:             3 tillfällen á 3 timmar
Svårighetsgrad:       Medel/Svår

Hur man kan automatisera och förenkla återkommande sysslor i Excel med hjälp av formulärkontroller och tillhörande nödvändiga beräkningsfunktioner är ämnet för första kurstillfället. Dessutom konstruerar vi makron för att även automatisera återkommande inbyggda excelsysslor. Vi tittar också på hur man kan anpassa programmet för att optimera för en mer personlig användning.

Vi repeterar funktioner från föregående tillfälle och färdigställer det arbetet innan vi använder oss av en fråga (Query) för att hämta in data från en databas in i Excel. Vi går sedan igenom Excels olika verktyg för att hantera och utvärdera data och statistik. Det omfattar bl.a. filter och sortering, statistiska funktioner, delsummor och pivottabeller. Vi tittar också på hur man kan separera information i celler samt sammanfoga information från olika celler. Dessutom kikar vi på några metoder för att importera externa data till Excel.

Vid sista tillfället fortsätter vi att behandla datamängder innan vi konstruerar några scenarion kring en kalkyl och så utvärderar vi data med hjälp av diagram och villkorsstyrd formatering.