Kursen vänder sig både till dig som inte tidigare har arbetat med Excel och till dig som har Excelvana men vill lära dig mer om programmets användningsområden och hur man bygger upp olika tillämpningar i programmet.

Omfattning:           4 tillfällen á 3 timmar

Svårighetsgrad:       Lätt / Medel

Innehåll och moment

Vid första tillfället går vi igenom hur programmet är uppbyggt med menyflikar, arbetsböcker, kalkylblad och celler. Vi använder oss av formler och snabbfunktioner för att göra beräkningar och lär oss hur man snabbt kan återupprepa gjorda beräkningar över stora områden med olika ingångsvärden. Vi kikar också på hur man applicerar olika typer av format för att göra Exceldata mer presentabel.

Genom två praktiska Excelarbeten av olika art använder vi kunskaperna vi tillägnat oss vid första tillfället och fyller på med ytterligare information om både formler, funktioner och formatering. Vid det här tillfället introducerar vi också diagramfunktionerna som en metod att presentera matematiska data.

Det tredje tillfället tillägnas hantering av data och statistik i Excel vilket är ett stort och brett användningsområde. Tillfället ägnas både åt grundläggande programfunktioner såsom att filtrera och sortera data och åt utvärderingsfunktioner såsom delsummeringar. Användning av formler och beräkningsfunktioner med särskild vikt på datahantering är också ett delmoment.

Vid det fjärde tillfället arbetar vi praktiskt med ett större excelarbete där vi repeterar tidigare kursmoment samtidigt som vi fyller på med lite nya kunskaper. Bland annat om hur man använder snabbfunktioner över flera blad och vad man bör tänka på när det gäller utskrifter från Excel