Kursen ger en introduktion till VBA i Excel och användningen av Active-X. Med dessa verktyg kan du skapa dina egna tillämpningar i Excel och ge ett redan omfattande program ytterligare en dimension. Mycket lättare än man tror att komma igång med VBA.

Omfattning:             2 tillfällen á 3 timmar
Svårighetsgrad:         Medel/Svår

Kursen börjar med en liten introduktionsövning där vi tittar på hur man infogar ActiveX-kontroller i sitt kalkylblad samt hur man tilldelar kontrollerna grundläggande egenskaper och format. Via händelser och enklare rutiner i VBA skapar vi funktionalitet.

Efter introduktionsövningen går vi över i ett större Excelarbete där vi använder ett flertal olika typer av kontroller både tillsammans med standardrutiner i VBA-kod och med inbyggda Excel-funktioner för att automatisera både inmatning av data och lagring av färdiga Excel-arbeten