Grundkursen i PowerPoint riktar sig till dig som vill kunna göra presentationer för visning under föredrag eller bildspel som körs i publika miljöer.

Omfattning:             3 timmar
Svårighetsgrad:         Lätt / Medel

Vi börjar med en liten programintroduktion där vi går igenom programmets syfte och funktionalitet. Direkt därefter skapar vi en presentation genom att infoga presentationsbilder med olika layouter och genom att mata in data i färdiga platshållare. Utifrån att vi har sedan har en presentation med ett antal bilder så applicerar en design via olika teman och bildövergångar och vi använder oss också av animeringar för att få möjlighet att detaljstyra vår presentation under visning. Vi infogar lite olika typer av objekt i våra presentationsbilder och tittar också på hur man kan skapa animationsordningar för flera objekt. Vi använder oss dessutom av tidsinställningar för att omvandla vår presentation till ett självspelande bildspel som kan användas i publika miljöer.