Många av dom sysslor vi gör i ett ordbehandlingsprogram är tidskrävande och omständliga. I den här kursen tittar vi på hur man effektiviserar arbetet och minimerar tidsåtgången för återkommande arbetsuppgifter.

Omfattning:             2 x 3 timmar
Svårighetsgrad:      Medel

Vi första tillfället skapar vi egna temateckensnitt och formatuppsättningar så att vi på en sekund kan applicera ett förbestämt format på ett dokument. Vi skapar också några mallar för vanliga dokumenttyper där mycket av arbetet redan är gjort när vi ska skapa dokument. I mallarna automatiserar vi information med formulärkontroller, fält, autotexter och dokumentegenskaper.

Vi automatiserar programfunktioner med hjälp av makroinspelningar och tittar på hur vi kan anpassa programmet efter våra egna behov.

Hur man gör kopplade utskrifter är ett av kursavsnitten där vi producerar brev, kuvert och etiketter med specifik data till många mottagare samtidigt. Funktioner för långa dokument med olika typer av index och förteckningar samt olika dokumentformat på olika sidor avlutar kursen.