I ett modernt ordbehandlingsprogram arbetar du smidigt med texter genom att använda olika format och göra önskade ändringar centralt. I den här kursen går vi igenom de viktigaste verktygen för att skapa snygga dokument där det viktigaste är att göra saker och ting strukturerat och i rätt ordning.

Omfattning:             4 x 3 timmar
Svårighetsgrad:      Lätt / Medel

Första tillfället startar med en programintroduktion där vi tittar på hur programmet är uppbyggt i menyflikar och dialogrutor och hur själva arbetsytan (dokumentet) fungerar. Vad man måste tänka på under inmatning och redigering av text är avgörande kunskaper. Vid första tillfället går vi också igenom de vanligaste tecken- och styckeformaten och hur dessa används och hur man snabbt förmedlar ett format från en text till en annan samt hur stavnings- och grammatikfunktioner fungerar.

I del 2 använder vi oss av färdiga formatmallar i ett dokument och gör färdigformaterar detta via centrala inställningar. Vi infogar också bilder som ska fungera tillsammans med text. Vi tittar också på man bygger upp ett dokument från början med hjälp av formatmallar.

I del 3 använder vi oss av tabulatorlägen, hängande indrag och tabeller för att kunna gruppera text på olika sätt. Vi skapar också mallar för att snabba upp återkommande Word-sysslor och lägger upp en autotextpost för att kunna återanvända en information i andra dokument.

Sista tillfället ägnas åt repetition av hur man använder formatmallar samt lite nya funktioner som är användbara i långa dokument. Vi arbetar till exempel med sidhuvud/sidfot och infogar innehållsförteckningar och index.